بررسی و کنترل پیشرفت مسیر شغلی

 

هر کسی می تواند پیشرفت مسیر شغلی‌اش را کنترل کند. اگر ناراضی هستید، توقف و پرسیدن علت آن از خودتان منطقی است، ولو این که هر چیزی به خوبی پیش برود. فکر خوبی است که مسیر شغلی تان به طور مناسب در حال پیش رفتن باشد و این که به حد کافی در حال انجام اقدامات لازم بر روی حفظ این پیشرفت باشید. 

با اندیشیدن ژرف درباره وضعیت جاری، می توانید اقدامات آتی خود را شناسایی کنید. بررسی کنید که در کجا منابعی برای استفاده دارید و کجا شکاف‌هایی هست که باید پر شوند. شاید به وسیله آموزش، رایزنی یا یک تغییر شغل.

آیا جنبه ای از وضعیت فعلی تان وجود دارد که بخواهید آن را تغییر دهید؟ برای مثال ممکن است احساس کنید که استحقاق پاداش مالی بیشتری برای تلاش و کوشش خود دارید. یک ارتقا یا یک چالش جدید.

احساس خستگی یا کم کاری داشتن، علامتی است که نشان می دهد شما نیاز به توقف و اندیشیدن عمیق درباره وضعیت فعلی‌تان و شناسایی چگونگی تغییر مهارت‌های غیر موثر برای استفاده بهتر از آن‌ها دارید.