اهمیت کار کردن روی برنامه شغلی

 

بعضی ها از تفکر شغلی زودهنگامی برخوردار هستند که آن را برای سال ها حفظ می کنند و زمان و تلاش را برای پیگیری این هدف واحد مصروف می دارند. برخی نیز درباره خواسته های خود مطمئن نبوده و به فرصت های پیش آمده در مسیر شغلی شان قانع هستند اما ممکن است به سرعت پیشرفت نکنند.
بهترین روش این است که بر اساس یک روش سازمان یافته برای اداره جهت و جلوگیری از انحراف یا تغییر جهت مسیر شغلی تلاش کنید و هم زمان برای انطباق با تغییرات انعطاف پذیر باقی بمانید.

یک مدیر کارآمد، از رویکرد فعال در زندگی اش بهره مند است، سریع اقدام می کند و اجازه می دهد که کارها انجام شوند. در مقابل فردی که شغل خود را دائم تغییر می دهد، از رویکرد انفعالی برخوردار است و انتخاب آسان ترین گزینه و عدم اقدام را ترجیح می دهد. پس فعال بودن در مدیریت مسیر شغلی‌تان را هدف خود قرار دهید و همواره به نکات زیر توجه کنید:

 

نتایج به دست آمده، به انتخاب ها و تصمیمات گرفته شده از سوی شما بستگی دارد.

 

شما مسئول انتخاب های خود هستید.

 

شما می توانید کنترل تعادل زندگی را به دست بگیرید.

 

همیشه نگاهی به آینده داشته باشید حتی زمانی که شاد و خرسند هستید و برنامه ریزی غیر ضروری به نظر می رسد.