مدیریت مسیر شغلی چیست؟

 

 

درست به همان اندازه که بدون مقصد و مسیر اولیه در ذهن‌تان اقدام به سفر نمی کنید، به همان اندازه به برنامه ریزی برای موفقیت در مسیر شغلی نیاز دارید. 
مفهوم مدیریت مسیر شغلی ممکن است دلهره آور به نظر برسد، به خصوص اگر تا به حال زندگی خود را بسیار شلوغ احساس می کرده‌اید. اختصاص زمانی برای بررسی دقیق مسیر شغلی، سرمایه گذاری ارزشمندی است که شما را قادر به غنی ساختن زندگی کاری‌تان خواهد کرد.

توجه کنید که مدیریت مسیر شغلی به شما تمرکز زیادی در سایر جنبه های زندگی می دهد. به عنوان گام اول در مدیریت مسیر شغلی، سوالات زیر را از خودتان بپرسید و به پاسخ هایتان به خوبی فکر کنید:

 

برای من مدیریت مسیر شغلی به چه معناست؟

 

برای من چه جذابیتی در نگریستن عمیق به این موضوع وجود دارد؟

 

من مسیر شغلی خود را چگونه اداره می کنم؟

 

چه جنبه هایی از شغلم نیاز به توجه دارند؟

 

من چشم انداز شغلی خود را چگونه تشریح می کنم؟